Tuesday, 8 November 2016

Kalabhairava ashtakam in English | Pujalu nomulu vratalu

                                Kalabhairava ashtakam
    
Kalabhairava ashtakam in english
                  Kalabhairava ashtakam in English
1.Deva raja sevya mana pavangri pankajam
Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram
Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram
Kasika puradhi nadha kalabhairavam bhaje. ||

2.Bhanu koti bhaswaram, bhavabdhi tharakam param
Neelakanda meepsidartha dayakam trilochanam
Kalakala mambujaksha maksha soola maksharam
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. ||

3.Soola tanga pasa danda pani madhi karanam
Syama kaya madhi devamaksharam niramayam
Bheema vikramam prabhum vichithra thandava priyam
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje.||

4.Bhukthi mukthi dayakam prasashtha charu vigraham
Bhaktha vatsalam shivam samastha loka vigraham
Vinikwanan manogna hema kinkini lasath kateem
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje ||

5.Dharma sethu palakam thwa dharma marga nasakam
Karma pasa mochakam susharma dayakam vibhum
Swarna varna sesha pasa shobithanga mandalam
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. ||

6.Rathna padukha prabhabhirama padayugmakam
Nithyamadwidheeyamishta daivatham niranjanam
Mrutyu darpa nasanam karaladamshtra mokshanam
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. ||

7.Attahasa binna padma janda kosa santhatheem
Drushti pada nashta papa jala mugra sasanam
Ashtasidhi dayakam kapala malikadaram
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. ||

8.Bhootha sanga nayakam, vishala keerthi dayakam
kasi vasa loka punya papa shodhakam vibum
neethi marga kovidham purathanam jagatpathim
kasika puradhi nadha kalabhairavam bhaje. ||

Phalastuti

Kalabhairavashtakam patanthi yea manoharam
jnana mukthi sadhanam vichithra punya vardhanam
soka moha dainya lopa kopa thapa nasanam
thea prayanthi kalabhairavangri saniidhim druvam.||

|| Ithi Sri Kalabhairavashtakam sampoornam ||

Click here to download

No comments:

Post a Comment