Sunday, 19 May 2019

Today's Panchangam in Telugu~Pujalu Nomulu VrataluToday's Panchangam in Telugu
తేది: 20-05-2019 సోమవారం
Monday  
శ్రీ వికారి నామ సం।।రం।। ఉత్తరాయణం
వసంత రుతువు; వైశాఖ మాసం; బహుళ పక్షం
విదియ: రా. 1-50 తదుపరి తదియ
జ్యేష్ఠ నక్షత్రం: తె. 3-13 తదుపరి మూల
అమృత ఘడియలు: సా.6-13 నుంచి 7-51 వరకు
వర్జ్యం: . 8-24 నుంచి 10-02 వరకు
దుర్ముహూర్తం: . 12-21 నుంచి 1-13
వరకు తిరిగి సా. 2-55 నుంచి 3-47 వరకు
రాహుకాలం: . 7-30 నుంచి 9.00 వరకు
సూర్యోదయం: .5-30; సూర్యాస్తమయం: సా.6.21

Thursday, 16 May 2019

Today's Panchangam in Telugu~Pujalu Nomulu vratalu


Today's Panchangam in Telugu
తేది: 17-05-2019 శుక్రవారం
Friday
శ్రీ వికారి నామ సం।।రం।। ఉత్తరాయణం
వసంత రుతువు; వైశాఖ మాసం; శుక్ల పక్షం
చతుర్దశి: తె. 3.57 తదుపరి పూర్ణిమ
స్వాతి నక్షత్రం: తె. 3.09 తదుపరి విశాఖ
 అమృత ఘడియలు: రా. 6.39 నుంచి 8.11 వరకు
వర్జ్యం: .9.23  నుంచి 10.55 వరకు
దుర్ముహూర్తం: . 8.05 నుంచి 8.56
తిరిగి . 12.21 నుంచి 1.12 వరకు
రాహుకాలం: . 10.30 నుంచి 12.00 వరకు
సూర్యోదయం: .5-31; సూర్యాస్తమయం: సా.6.20
శ్రీనృసింహ జయంతి

Wednesday, 15 May 2019

Today's Panchangam in Telugu~Pujalu Nomulu vratalu


Today's Panchangam in Telugu
తేది: 16-05-2019 గురువారం
Thursday
శ్రీ వికారి నామ సం।।రం।। ఉత్తరాయణం
వసంత రుతువు; వైశాఖ మాసం; శుక్ల పక్షం
ద్వాదశి: . 7.21 తదుపరి
త్రయోదశి తె. 5.31 తదుపరి చతుర్దశి
చిత్ర నక్షత్రం: తె. 3.59 తదుపరి స్వాతి
అమృత ఘడియలు: రా.9.53 నుంచి 11.25 వరకు
 వర్జ్యం: . 12.44 నుంచి 2.16 వరకు
దుర్ముహూర్తం: . 9.48 నుంచి 10.39
తిరిగి . 2.55 నుంచి 3.46 వరకు
రాహుకాలం: . 1.30 నుంచి 3.00 వరకు
సూర్యోదయం: .5-32; సూర్యాస్తమయం: సా.6.20

Sunday, 12 May 2019

Today's Panchangam in Telugu~Pujalu Nomulu Vratalu


Today's Panchangam in Telugu
తేది:13-05-2019 సోమవారం
Monday
శ్రీ వికారి నామ సం।।రం।। ఉత్తరాయణం
వసంత రుతువు; వైశాఖ మాసం; శుక్ల పక్షం
నవమి: . 2.17 తదుపరి దశమి
నక్షత్రం మఖ: . 9.43 తదుపరి పుబ్బ
అమృత ఘడియలు: . 7.28 నుంచి 8.57 వరకు
తిరిగి రా. 2.05 నుంచి 3.34 వరకు
వర్జ్యం: సా. 5.09 నుంచి 6.38 వరకు
దుర్ముహూర్తం: . 12.21 నుంచి 1.12 వరకు
తిరిగి . 2.54 నుంచి 3.45 వరకు
రాహుకాలం: . 7.30 నుంచి 9.00 వరకు
సూర్యోదయం: .5-32; సూర్యాస్తమయం: సా.6.18

Monday, 1 April 2019

Today's Panchangam in Telugu ~ఈ రోజుపంచాంగం|Pujalu Nomulu Vratalu

Today's Panchangam in Telugu 
ఈ రోజుపంచాంగంToday's Panchangam in Telugu~Pujalu Nomulu Vratalu


Today's Panchangam in Telugu
తేది: 02-04-2019 మంగళవారం
Tuesday
శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। ఉత్తరాయణం
శిశిర రుతువు; ఫాల్గుణ మాసం; బహుళ పక్షం
ద్వాదశి: ఉ. 8.22 తదుపరి త్రయోదశి
శతభిషం నక్షత్రం: రా. 12.32 తదుపరి పూర్వాభాద్ర
అమృత ఘడియలు: సా. 4.33 నుంచి 6.19 వరకు
వర్జ్యం: ఉ.శే. 7.41 వరకు
దుర్ముహూర్తం: ఉ. 8.24 నుంచి 9.13 వరకు
తిరిగి రా. 10.53 నుంచి 11.40 వరకు
రాహుకాలం: మ. 3.00 నుంచి 4.30 వరకు
సూర్యోదయం: ఉ.5-59; సూర్యాస్తమయం: సా.6.09

Sunday, 31 March 2019

Today's Panchangam in Telugu~ఈరోజు పంచాంగం|Pujalu Nomulu Vratalu


      Today's Panchangam in Telugu
ఈరోజు పంచాంగం


Today's Panchangam in Telugu~Pujalu Nomulu Vratalu


Today's Panchangam in Telugu
తేది: 01-04-2019 సోమవారం
Monday
శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। ఉత్తరాయణం
శిశిర రుతువు; ఫాల్గుణ మాసం; బహుళ పక్షం
ఏకాదశి: ఉ. 6.16 తదుపరి ద్వాదశి
ధనిష్ఠ నక్షత్రం: రా. 9.57 తదుపరి శతభిషం
 అమృత ఘడియలు: ఉ. 10.25 నుంచి 12.11 వరకు 
వర్జ్యం: తె. 5.55 నుంచి
దుర్ముహూర్తం: మ. 12.28 నుంచి 1.17 వరకు
తిరిగి మ. 2.54 నుంచి 3.43 వరకు
రాహుకాలం: ఉ. 7.30 నుంచి 9.00 వరకు
సూర్యోదయం: ఉ.5-59; సూర్యాస్తమయం: సా.6.09