Saturday, 24 September 2016

Sarasvathi astotharam in English | pujalu nomulu vratalu


            Sarasvathi astotharam in English


 Sarasvathi astotharam in English

      Sarasvathi astotharam in English

1.          Om Sarasvatyai namaha
2.          Om Mahaabhadraayai namaha
3.          Om Mahaamaayaayai namaha
4.          Om Varapradaayai namaha
5.          Om Shriipradaayai namaha
6.          Om Padmanilayaayai namaha
7.          Om Padmaaxyai namaha
8.          Om Padmavaktrakaayai namaha
9.          Om Shivaanujaayai namaha
10.       Om Pustakabhrite namaha
11.        Om Gyaanamudraayai namaha
12.        Om Ramaayai namaha
13.        Om Paraayai namaha
14.        Om Kaamaruupaayai namaha
15.        Om Mahaavidyaayai namaha
16.         Om Mahaapaataka naashinyai namaha
17.         Om Mahaashrayaayai namaha
18.         Om Maalinyai namaha
19.         Om Mahaabhogaayai namaha
20.          Om Mahaabhujaayai namaha
21.          Om Mahaabhaagaayai namaha
22.          Om Mahotsaahaayai namaha
23.          Om DivyaaNgaayai namaha
24.          Om Suravanditaayai namaha
25.          Om Mahaakaalyai namaha
26.          Om Mahaapaashaayai namaha
27.          Om Mahaakaaraayai namaha
28.          Om Mahaankushaayai namaha
29.          Om Piitaayai namaha
30.          Om Vimalaayai namaha
31.          Om Vishvaayai namaha
32.          Om Vidyunmaalaayai namaha
33.          Om VaishhNavyai namaha
34.          Om Chandrikaayai namaha
35.          Om Chandravadanaayai namaha
36.          Om Chandralekhaavibhuushhitaayai namaha
37.          Om Saavityai namaha
38.          Om Surasaayai namaha
39.          Om Devyai namaha
40.          Om Divyaalankaarabhuushhitaayai namaha
41.          Om Vaagdevyai namaha
42.          Om Vasudaayai namaha
43.          Om Tiivraayai namaha
44.          Om Mahaabhadraayai namaha
45.          Om Mahaabalaayai namaha
46.          Om Bhogadaayai namaha
47.          Om Bhaaratyai namaha
48.          Om Bhaamaayai namaha
49.          Om Govindaayai namaha
50.          Om GOmatyai namaha
51.          Om Shivaayai namaha
52.          Om Jatilaayai namaha
53.          Om Vindhyaavaasaayai namaha
54.          Om Vindhyaachalaviraajitaayai namaha
55.          Om Chandikaayai namaha
56.          Om VaishhNavyai namaha
57.          Om Braahmayai namaha
58.          Om Brahmagyanaikasaadhanaayai namaha
59.          Om Saudaamanyai namaha
60.          Om Sudhaamurtyai namaha
61.          Om Subhadraayai namaha
62.          Om Surapuujitaayai namaha
63.          Om Suvaasinyai namaha
64.          Om Sunaasaayai namaha
65.          Om Vinidraayai namaha
66.          Om Padmalochanaayai namaha
67.          Om Vidyaaruupaayai namaha
68.          Om Vishaalaaxyai namaha
69.          Om Brahmajaayaayai namaha
70.          Om Mahaaphalaayai namaha
71.          Om Trayiimoortaye namaha
72.          Om Trikaalagyaayai namaha
73.          Om Trigunaayai namaha
74.          Om ShaastraruupiNyai namaha
75.          Om Shambhaasurapramathinyai namaha
76.          Om Shubhadaayai namaha
77.          Om Svaraatmikaayai namaha
78.          Om Raktabiijanihantryai namaha
79.          Om Chaamundaayai namaha
80.          Om Ambikaayai namaha
81.          Om MundakaayapraharaNaayai namaha
82.          Om Dhuumralochanamadanaayai namaha
83.          Om Sarvadevastutaayai namaha
84.          Om Saumyaayai namaha
85.          Om Suraasura namaskRitaayai namaha
86.          Om Kaalaraatryai namaha
87.          Om Kalaadharaayai namaha
88.          Om Ruupasaubhaagyadaayinyai namaha
89.          Om Vaagdevyai namaha
90.          Om Varaarohaayai namaha
91.          Om Vaaraahyai namaha
92.          Om Vaarijaasanaayai namaha
93.          Om ChitraaMbaraayai namaha
94.          Om Chitragandhaayai namaha
95.          Om Chitramaalyavibhuushhitaayai namaha
96.          Om Kaantaayai namaha
97.          Om Kaamapradaayai namaha
98.          Om Vandyaayai namaha
99.          Om Vidyaadharasupuujitaayai namaha
100.      Om Shvetaananaayai namaha
101.      Om Niilabhujaayai namaha
102.      Om Chaturvargaphalapradaayai namaha
103.      Om Chaturaanana saamraajyaayai namaha
104.      Om Raktamadhyaayai namaha
105.      Om Nira.njanaayai namaha
106.      Om Ha.nsaasanaayai namaha
107.      Om NiilajaNghaayai namaha
108.      Om BrahmavishhNushivaatmikaayai namaha

Ithi Shree Saraswati Ashtottara Shatanamavali Samaptam

Click here to download


No comments:

Post a Comment