Monday, 9 October 2017

How to do puja vidhi on Dhantaras-ధనత్రయోదశి రోజు లక్ష్మి దేవి మనింటికి రావాలి అంటే | Pujalu Nomulu Vratalu

              How to do puja vidhi on Dhantaras

How to do puja vidhi on Dhantaras-

ధనత్రయోదశి రోజు లక్ష్మి దేవి మనింటికి రావాలి అంటే  ఏం చేయాలి .ఈ పూజ సంధ్య టైం లో అంటే 5:15 నుంచి 6:16 లోగ చేయాలి ఎందుకు అంటే?ఈ video చుడండి మీకే తెలుస్తుంది.


How to do puja vidhi on Dhantaras-ధనత్రయోదశి రోజు లక్ష్మి దేవి మనింటికి రావాలి అంటే? 
No comments:

Post a Comment