Monday, 10 July 2017

Hayagreeva Mantra in English~ Pujalu Nomulu Vratalu

                   Hayagreeva Mantra in English

Hayagreeva Mantra in English,Hayagreeva Mantra in Telugu

Hayagreeva Mantra :

By chanting this manthara daily 9,11,18,21,58,108 times Students will get success in exames.

||Gyaanaanadamayam Devam
Nirmala Sphatikaakrutim
Aadhaaram Sarva Vidyaanaam
Hayagreevam Upaasmahe.||


No comments:

Post a Comment